About Me

posted on 09 Oct 2007 21:28 by plynoi
  1. ชื่อ : วศิน แว่วศรี
  2. เพศ : ชาย
  3. เกิด : 23 สิงหาคม พ.ศ. 2524
  4. ทำงาน : 3rd Support Consultant
  5. ชอบ : สาวๆ ถ่ายรูปและคอมพิวเตอร์
  6. อีแมว : พลายน้อยแอดจีแมวดอทคอม
ทดสอบ Page จ้า